Translate this Page

Dedina a okolie

 

Dedina

Vitajte v Závadke nad Hronom,  dedinke učupenej na úpätí Nízkych Tatier.  Z juhu zasahuje do  chotára chýrna Muránska planina, ktorá v spojení so zachovalou ľudovou architektúrou, kultúrou, ubytovacími a stravovacími službami vytvárajú zaujímavé možnosti pre turistiku a oddych vo vidieckom prostredí. V dedine nájdete  krytú plaváreň so saunou /možnosť masáží/,  multifunkčné ihrisko, telocvičňu, tenisové kurty,  futbalové ihrisko, prírodná vodná nádrž – rybník 800m, bowling /800 m/, v zime klzisko.  Je tu jedáleň, kaviareň, pohostinstvá, zdravotné stredisko s pohotovosťou, lekáreň, dentista.

Príroda

Fitocenologicky patrí rastlinstvo katastrálneho územia obce severne od rieky Hron do západokarpatskej flóry, obvodu Vysokých Karpát, okresu Nízke Tatry. V k. ú. siaha les od 715 m n.m. až po najvyšší bod na severe Kolesárová (1508 m n.m.). Územie sa vyznačuje prevahou ihličnatých drevín nad listnatými. Pôvodnou drevinou je tu smrek, ktorý je najrozšírenejší. Druhou najrozšírenejšou drevinou je tu jedľa dobrej kvality. Jej zastúpenie však neustále klesá. Z listnatých drevín dominuje buk.

Domov tu má mačka divá aj vydra riečna. Vyskytuje sa aj srnčia a jelenia zver, diviaky. Možno vidieť orla skalného, hlucháňa obyčajného, bociany, hniezdi tu viac druhov sov,  kačice divé a viac druhov netopierov.